Proces platby bankovním převodem

Postup pro standardní bankovní převod

Informace o požadované platbě je Vám automaticky zobrazena na obrazovnce po dokončení objednávky a v Historii objednávek . Platební údaje jsou Vám rovněž zaslány bezprostředně po dokončení objednávky v emailu Potvrzeno.

Následně prodávající zjistí zaplacení z výpisu z účtu. Informace o uhrazení se do eshopu se neodesílá automaticky, je kontrolována ručně 1 x denně.

Od 16.10.2021 máte možnost provést platbu i pomocí QR kódu.

Pokud nedojde k uhrazení do 3 dnů budete 2x upomenuti a stav se změní na Upomínka k platbě

Pak po 6 ti dnech, kdy nedošlo k uhrazení přechází objednávka automaticky do stavu Zrušeno.